Hlavní obsah

тамо́женный

Přídavné jméno-ая, -ое

  • celníтамо́женный контро́льcelní kontrolaтамо́женный сборcelní poplatek

Vyskytuje se v

барье́р: тамо́женный барье́рcelní přehrada

по́шлина: тамо́женные по́шлиныcelní poplatky, cla

досмо́тр: тамо́женный досмо́трcelní kontrola

celní: тамо́женное ве́домствоcelní správa

deklarace: тамо́женная деклара́цияcelní deklarace

odbavení: тамо́женное оформле́ниеcelní odbavení

poplatek: тамо́женные/суде́бные по́шлиныcelní/soudní poplatky

prohlášení: нало́говая/тамо́женная деклара́цияdaňové/celní prohlášení

úřad: тамо́женный о́рганcelní úřad

deklarant: тамо́женный деклара́нтcelní deklarant

kontrola: тамо́женный/пограни́чный контро́льcelní/hraniční kontrola

kvóta: и́мпортная/тамо́женная/нало́говая кво́таdovozní/celní/daňová kvóta

prohlídka: тамо́женный досмо́трcelní prohlídka

tarif: тамо́женный тари́фcelní tarif

unie: тамо́женный сою́зpráv. celní unie

тамо́женный: тамо́женный контро́льcelní kontrola