Hlavní obsah

спосо́бность

Podstatné jméno, rod ženský

  1. schopnost pohybovat se, způsobilost k jízdě ap.
  2. спосо́бности nadání, talent, vlohy hudební ap.руководи́тельские спосо́бностиvůdčí schopnostiорганизацио́нные спосо́бностиorganizační schopnostiтво́рческие спосо́бностиtvůrčí schopnosti

Podstatné jméno, rod ženský

  1. покупа́тельная спосо́бность де́нег odb.koupěschopnost měny

Vyskytuje se v

у́мственный: у́мственные спосо́бностиrozumové schopnosti

kupní: покупа́тельная спосо́бность населе́нияkupní síla obyvatelstva

rozmnožovací: спосо́бность к размноже́ниюrozmnožovací schopnost

síla: покупа́тельная спосо́бностьekon. kupní síla

absorpční: поглоща́ющая спосо́бность, поглоща́емостьabsorpční schopnost

kombinační: комбинато́рные спосо́бностиkombinační schopnosti

mentální: мента́льные спосо́бностиmentální schopnosti

motorický: дви́гательные спосо́бностиmotorické schopnosti

nadání: У него́ спосо́бности к языка́м.Má nadání na jazyky.

organizační: организацио́нные спосо́бностиorganizační schopnosti

rozlišovací: разреша́ющая спосо́бностьtech.,fot. rozlišovací schopnost

vůdčí: руководи́тельские спосо́бностиvůdčí schopnosti

vyjadřovací: спосо́бность выража́тьсяvyjadřovací schopnosti

спосо́бность: руководи́тельские спосо́бностиvůdčí schopnosti