Hlavní obsah

schopnost

Vyskytuje se v

rozmnožovací: rozmnožovací schopnostспосо́бность к размноже́нию

změněný: změněná pracovní schopnostчасти́чная утра́та трудоспосо́бности

absorpční: absorpční schopnostпоглоща́ющая спосо́бность, поглоща́емость

kombinační: kombinační schopnostiкомбинато́рные спосо́бности

mentální: mentální schopnostiмента́льные спосо́бности

motorický: motorické schopnostiдви́гательные спосо́бности

organizační: organizační schopnostiорганизацио́нные спосо́бности

rozlišovací: tech.,fot. rozlišovací schopnostразреша́ющая спосо́бность

vůdčí: vůdčí schopnostiруководи́тельские спосо́бности

vyjadřovací: vyjadřovací schopnostiспосо́бность выража́ться

schopnost: ekon. platební schopnostплатежеспосо́бность