Hlavní obsah

согла́сие

Vyskytuje se v

тро́йственный: Тро́йственное Согла́сиеTrojdohoda

дава́ть: дава́ть согла́сиеdávat souhlas komu k čemu, souhlasit s kým/čím

дать: дать согла́сиеdát souhlas komu k čemu, odsouhlasit co

обою́дный: по обою́дному согла́сиюza oboustranného souhlasu

soulad: в согла́сии, в соотве́тствии, согла́сно с чемv souladu s čím

bezvýhradný: безогово́рочное согла́сиеbezvýhradný souhlas

jednomyslný: единоду́шное согла́сиеjednomyslný souhlas

vyžádat si: запроси́ть согла́сие на чтоvyžádat si souhlas s čím

zakývat: кивну́ть в знак согла́сияzakývat na souhlas

mlčení: Молча́ние знак согла́сия.Mlčení znamená souhlas.

souhlasit: Молча́ние - знак согла́сия.Kdo mlčí, souhlasí.

согла́сие: прийти́ к согла́сиюdohodnout se, dospět k dohodě