Hlavní obsah

смея́ться

Vyskytuje se v

кула́к: смея́ться в кула́кsmát se pod vousy

не́чего: Тут не над чем смея́ться.Tady není nic k smíchu.

борода́: смея́ться в бо́родуsmát se pod vousy

ко́лики: Смея́лся до ко́лик.Smál, až ho břicho bolelo.

hystericky: истери́чески смея́тьсяhystericky se smát

: Надорва́ли живо́тики, смея́сь.Smáli se, až se za břicho popadali.

kolo: смея́ться вовсю́smát se na celé kolo

naposled: Хорошо́ смеётся тот, кто смеётся после́дним.Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.

od, ode: (рас)смея́ться от души́smát se od srdce

smát se: смея́ться до упа́дуsmát se až se za břicho popadat

válet se: смея́ться до упа́ду, быть под столо́м от сме́ха, валя́ться со́ смехуválet se smíchy

vous: смея́ться в кула́кsmát se pod vousy

смея́ться: Смеётся тот, кто смеётся после́дний.Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.