Hlavní obsah

сеть

Podstatné jméno, rod ženský-и, 6 о се́ти/в се́ти; се́ти, сете́й

  1. síťрыболо́вная сетьrybářská síť
  2. síť, systém silnic ap., řetězec obchodní ap.сеть магази́новobchodní řetězec

Vyskytuje se v

администра́тор: администра́тор се́тиsprávce sítě

пау́чий: пау́чьи се́тиpavučiny, pavoučí sítě

администри́рование: администри́рование се́тиspráva (počítačové) sítě

присоедини́ть: присоедини́ть к се́тиpřipojit k síti

сто́чный: сто́чные тру́бы канализацио́нной се́тиodtokové roury kanalizační sítě, stoková síť

datový: datové sítěсе́ти да́нных

inženýrský: inženýrské sítěинжене́рные се́ти

mobilní: mobilní síťсеть со́товой свя́зи

osidlo: padnout do osidelпопа́сть в се́ти

síť: rybářská síťрыба́цкая сеть

síťový: elektr. síťové napětíнапряже́ние се́ти

síťový: elektr. síťové napájeníпита́ние от се́ти

správa: výp. správa (počítačové) sítěадминистри́рование се́ти

správce: výp. správce sítěадминистра́тор се́ти

vedení: trolejové vedeníвозду́шная конта́ктная сеть

web: na webuв се́ти

brouzdání: brouzdání po internetuсёрфинг по се́ти

distribuční: distribuční síťсеть распределе́ния

obslužnost: dopr. dopravní obslužnostтра́нспортная сеть

odpojit se: výp. odpojit se od sítěотключи́ться от се́ти

počítačový: počítačová síťкомпью́терная сеть

rozvod: rozvod vodyводопрово́дная сеть

řetězec: obchodní řetězecсеть магази́нов

síť: železniční síťжелезнодоро́жная сеть

síť: kanalizační/vodovodní síťканализацио́нная/водопрово́дная сеть

síť: hrát po sítiигра́ть по се́ти

síť: sociální síťсоциа́льная сеть, соцсе́ть

síť: zpravodajská/špionážní síťагенту́рная/шпио́нская сеть

surfování: surfování po sítiсёрфинг в/по се́ти

zapojit: zapojit počítač do (místní) sítěподключи́ть компью́тер к (ме́стной) се́ти