Hlavní obsah

сеть

Podstatné jméno, rod ženský-и, 6 о се́ти/в се́ти; се́ти, сете́й

  1. síťрыболо́вная сетьrybářská síť
  2. síť, systém silnic ap., řetězec obchodní ap.сеть магази́новobchodní řetězec

Vyskytuje se v

пау́чий: пау́чьи се́тиpavučiny, pavoučí sítě

администри́рование: администри́рование се́тиspráva (počítačové) sítě

присоедини́ть: присоедини́ть к се́тиpřipojit k síti

сто́чный: сто́чные тру́бы канализацио́нной се́тиodtokové roury kanalizační sítě, stoková síť

datový: се́ти да́нныхdatové sítě

inženýrský: инжене́рные се́тиinženýrské sítě

mobilní: сеть со́товой свя́зиmobilní síť

osidlo: попа́сть в се́тиpadnout do osidel

síť: рыба́цкая сетьrybářská síť

síťový: напряже́ние се́тиelektr. síťové napětí

správa: администри́рование се́тиvýp. správa (počítačové) sítě

správce: администра́тор се́тиvýp. správce sítě

vedení: возду́шная конта́ктная сетьtrolejové vedení

brouzdání: сёрфинг по се́тиbrouzdání po internetu

distribuční: сеть распределе́нияdistribuční síť

obslužnost: тра́нспортная сетьdopr. dopravní obslužnost

odpojit se: отключи́ться от се́тиvýp. odpojit se od sítě

počítačový: компью́терная сетьpočítačová síť

rozvod: водопрово́дная сетьrozvod vody

řetězec: сеть магази́новobchodní řetězec

surfování: сёрфинг в/по се́тиsurfování po síti

zapojit: подключи́ть компью́тер к (ме́стной) се́тиzapojit počítač do (místní) sítě

сеть: рыболо́вная сетьrybářská síť