Hlavní obsah

про́шлый

Přídavné jméno-ая, -ое

  • minulýпро́шлый разminule, posledně

Vyskytuje se v

раз: (в) про́шлый разminule

сомни́тельный: челове́к с сомни́тельным про́шлымčlověk s pochybnou minulostí

dávný: далёкое про́шлоеdávná minulost

již: ещё на про́шлой неде́леjiž minulý týden

loňsko: с про́шлого го́даod loňska

loňský: про́шлый годloňský rok

minulost: в неда́внем про́шломv nedávné minulosti

minulý: на про́шлой неде́леminulý týden

pominout: Опа́сность минова́ла/прошла́.Nebezpečí pominulo.

pozůstatek: пережи́тки про́шлого режи́маpozůstatky minulého režimu

pryč: Полдня́ прошло́.Dopoledne je pryč.

přejít: Боле́знь прошла́.Nemoc přešla.

rok: э́тот/про́шлый/бу́дущий годletošní/loňský/příští rok

týden: на про́шлой/э́той/сле́дующей неде́леminulý/tento/příští týden

uplynout: С тех пор мно́го вре́мени прошло́.Od té doby uplynulo hodně času.

utéct: Дово́льно вре́мени прошло́.Utekla spousta času.

vymazat: стере́ть из па́мяти про́шлоеpřen. vymazat minulost z paměti

про́шлый: про́шлый разminule, posledně