Hlavní obsah

перегово́ры

Vyskytuje se v

верх: перегово́ры в верха́хjednání na nejvyšší úrovni

делово́й: деловы́е перегово́рыobchodní jednání

прекрати́ть: прекрати́ть перегово́рыukončit jednání

секре́тный: проводи́ть секре́тные перегово́рыvést tajná jednání

расчи́стить: расчи́стить по́ле для перегово́ровpřipravit půdu pro rozhovory

úroveň: перегово́ры в верха́х, встре́ча на вы́сшем у́ровнеjednání na nejvyšší úrovni

bod: основно́й пункт перегово́ровhlavní bod jednání

jednací: стол перегово́ровjednací stůl

jednání: перегово́ры на вы́сшем у́ровнеjednání na nejvyšší úrovni

postoupit: Перегово́ры не продви́нулись вперёд ни на шаг.Jednání nepostoupila ani o krok.

průběh: в тече́ние двух неде́ль/перегово́ровv průběhu dvou týdnů/jednání

rozhovor: перегово́ры на вы́сшем у́ровнеrozhovory na nejvyšší úrovni

sporný: спо́рный пункт на перегово́рахsporný bod jednání

ustrnout: Перегово́ры засты́ли на мёртвой то́чке.Jednání ustrnulo na mrtvém bodě.

vstupní: предвари́тельные перегово́рыvstupní jednání

vyjednávat: Мы гото́вы вести́ перегово́ры.Jsme připraveni vyjednávat.

zákulisní: закули́сные перегово́рыzákulisní jednání