Hlavní obsah

о́рдер

Vyskytuje se v

dekret: о́рдер на кварти́руdekret na byt

doklad: прихо́дный/расхо́дный ка́ссовый о́рдерpříjmový/výdajový pokladní doklad

dórský: дори́ческий о́рдерarchit. dórský sloh

prohlídka: о́рдер на о́быскpovolení k prohlídce

příkaz: о́рдерekon. účetní příkaz

zatykač: междунаро́дный о́рдер на аре́стmezinárodní zatykač

výdajový: расхо́дный ка́ссовый о́рдерvýdajový pokladní doklad

vydat: вы́дать о́рдер на аре́ст когоvydat zatykač na koho

zatčení: вы́дать о́рдер на аре́стvydat příkaz k zatčení

о́рдер: о́рдер на аре́стzatykač