Hlavní obsah

ма́сса

Vyskytuje se v

hmota: мы́шечная ма́ссаmed. svalová hmota

index: и́ндекс ма́ссы те́лаmed. index tělesné hmotnosti BMI

konkurzní: управля́ющий ко́нкурсной ма́ссойsprávce konkurzní podstaty

nucený: управле́ние ко́нкурсной ма́ссойekon. nucená správa

plastický: пластма́сса, пласти́ческая ма́ссаplastická hmota

podstata: ко́нкурсная ма́ссаekon. konkurzní podstata

sdělovací: сре́дства ма́ссовой информа́ции, масс-ме́диаsdělovací prostředky

správce: управля́ющий ко́нкурсной ма́ссойekon. nucený správce

start: группово́й старт, масс-ста́ртsport. hromadný start

molární: моля́рная ма́ссаmolární hmotnost

osobní: ма́сса для ли́чного по́льзованияmnožství pro osobní potřebu

plno: ма́сса наро́дуplno lidí

váhový: приро́ст ма́ссыváhový přírůstek