Hlavní obsah

контра́кт

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

dohoda: рабо́тать по контра́ктуpracovat na dohodu

kontrakt: подписа́ть/заключи́ть/расто́ргнуть контра́ктpodepsat/uzavřít/zrušit kontrakt

návrh: прое́кт контра́ктаnávrh smlouvy

plnění: выполне́ние контра́ктаplnění smlouvy

předmanželský: бра́чный контра́кт, добра́чный догово́рpředmanželská smlouva

zavázat se: обяза́ться контра́ктомzavázat se smlouvou

контра́кт: рабо́тать по контра́ктуpracovat na dohodu