Hlavní obsah

класс

Vyskytuje se v

рабо́чий: рабо́чий классdělnická třída

оста́ться: оста́ться в кла́ссе на второ́й годopakovat ročník

dělnický: рабо́чий классdělnická třída

třída: класс глаго́лаslovesná třída

vzduch: раке́та кла́сса земля́-во́здухvoj. raketa země vzduch

áčko: посеща́ть класс Аchodit do áčka

chodit: Мы учи́лись в одно́м кла́ссе.Chodili jsme do stejné třídy.

nižší: мла́дшие кла́ссыnižší třídy ve škole

probrat: пройти́ програ́мму восьмо́го кла́ссаprobrat učivo osmé třídy

zápis: зачисле́ние в пе́рвый классzápis do první třídy