Hlavní obsah

интере́сный

Vyskytuje se v

кино́: интере́сное кино́zajímavá podívaná

положе́ние: в (интере́сном) положе́нииv jiném stavu těhotná

бо́лее: Бо́лее чем интере́сно.Je to více než zajímavé.

интере́сно: Мне интере́сно, как...Jsem zvědavý, jak..., Rád bych věděl, jak...

požehnaný: в (интере́сном) положе́нииv požehnaném stavu těhotná

zajímavost: (туристи́ческие) достопримеча́тельности, интере́сные места́turistické zajímavosti

čtivý: интере́сная кни́гаčtivá kniha

proběhnout: В пре́ссе мелькну́ло интере́сное сообще́ние.Tiskem proběhla zajímavá zpráva.

zajímavý: интере́сная те́маzajímavé téma

zvědavý: Мне интере́сно..., Я хочу́ знать...Jsem zvědavý...

знать: интере́сно знатьrád(a) bych věděl(a)