Hlavní obsah

зако́н

Podstatné jméno, rod mužský

  1. zákon, řád, zákonitost fyzikální ap.
  2. zákon, právní norma, ustanoveníсоблюда́ть зако́ныdodržovat zákonyсвод зако́новzákoník, sbírka zákonůпо зако́нуpodle zákonaнепи́саные зако́ныnepsané zákony

Podstatné jméno, rod mužský

  1. сло́во чьё зако́н для кого čí přání je komu rozkazem
  2. вне зако́на кто form., práv.mimo zákon

Vyskytuje se v

вне: вне зако́наmimo zákon

вор: вор в зако́неboss, kmotr

зако́н: сло́во чьё зако́н для когоčí přání je komu rozkazem

по́длость: по зако́ну по́длостиjako naschvál, zákon schválnosti

ве́то: наложи́ть ве́то на зако́нvetovat zákon

джу́нгли: зако́н джу́нглейzákon džungle

основно́й: Основно́й зако́нÚstava

отрица́ние: зако́н отрица́ния отрица́нияzákon negace negace jeden ze základních zákonů dialektiky

попра́вка: попра́вка к зако́нуpozměňovací návrh (zákona)

притяже́ние: зако́н земно́го притяже́нияzákon zemské gravitace

есть: Зако́н есть зако́н.Zákon je zákon.

обойти́: обойти́ зако́нobejít zákon

преступи́ть: преступи́ть зако́нpřekročit zákon

ра́мка: де́йствовать в ра́мках зако́наjednat v mezích zákona

си́ла: Зако́н вступи́л в си́лу.Zákon vstoupil v platnost., Zákon nabyl účinnosti.

бутербро́д: зако́н бутербро́даzákon schválnosti