Hlavní obsah

заболева́ние

Podstatné jméno, rod střední

  1. onemocnění, nemocви́русное заболева́ниеvirové onemocnění
  2. onemocnění vznik nemoci

Vyskytuje se v

венери́ческий: венери́ческие заболева́нияvenerické choroby

полово́й: половы́е заболева́нияpohlavní nemoci

насле́дственный: насле́дственное заболева́ниеdědičné onemocnění

akutní: о́строе заболева́ниеmed. akutní onemocnění

cévní: сосу́дистые заболева́нияcévní choroby

choroba: психи́ческое заболева́ниеduševní choroba

nemoc: инфекцио́нные заболева́нияinfekční nemoci

onemocnění: ви́русное заболева́ниеmed. virové onemocnění

opakovaný: повто́рное заболева́ниеopakované onemocnění

respirační: респирато́рные заболева́нияmed. respirační nemoci

venerický: венери́ческие заболева́нияmed. venerické choroby

infekční: инфекцио́нное заболева́ниеinfekční onemocnění

kloubní: заболева́ние суста́вовkloubní onemocnění

nádorový: о́пухолевые заболева́нияnádorová onemocnění

plicní: заболева́ния лёгкихmed. plicní choroby

virový: ви́русное заболева́ниеvirové onemocnění

заболева́ние: ви́русное заболева́ниеvirové onemocnění