Hlavní obsah

заболева́ние

Podstatné jméno, rod střední

  1. onemocnění, nemocви́русное заболева́ниеvirové onemocnění
  2. onemocnění vznik nemoci

Vyskytuje se v

венери́ческий: венери́ческие заболева́нияvenerické choroby

полово́й: половы́е заболева́нияpohlavní nemoci

насле́дственный: насле́дственное заболева́ниеdědičné onemocnění

akutní: med. akutní onemocněníо́строе заболева́ние

cévní: cévní chorobyсосу́дистые заболева́ния

choroba: duševní chorobaпсихи́ческое заболева́ние

nemoc: infekční nemociинфекцио́нные заболева́ния

nemoc: nemoc z povoláníпрофессиона́льные заболева́ния

onemocnění: med. virové onemocněníви́русное заболева́ние

opakovaný: opakované onemocněníповто́рное заболева́ние

respirační: med. respirační nemociреспирато́рные заболева́ния

venerický: med. venerické chorobyвенери́ческие заболева́ния

infekční: infekční onemocněníинфекцио́нное заболева́ние

kloubní: kloubní onemocněníзаболева́ние суста́вов

nádorový: nádorová onemocněníо́пухолевые заболева́ния

onemocnění: prevence onemocněníпрофила́ктика заболева́ний

plicní: med. plicní chorobyзаболева́ния лёгких

virový: virové onemocněníви́русное заболева́ние