Hlavní obsah

дипломати́ческий

Vyskytuje se v

протоко́л: дипломати́ческий протоко́лdiplomatický protokol, pravidla chování (upravující styk s diplomaty)

кана́л: по дипломати́ческим кана́ламdiplomatickými cestami

sbor: diplomatický sborдипломати́ческий ко́рпус

tah: diplomatický tahдипломати́ческий ход

vztah: diplomatické vztahyдипломати́ческие отноше́ния, дипотноше́ния

zástupce: diplomatický zástupceдипломати́ческий представи́тель

diplomatický: diplomatický sborдипломати́ческий ко́рпус, дипко́рпус

diplomatický: diplomatickou cestouдипломати́ческим путём

imunita: diplomatická imunitaдипломати́ческий иммуните́т

navázat: navázat diplomatické styky/spolupráciустанови́ть дипломати́ческие отноше́ния/сотру́дничество

přerušení: přerušení diplomatických vztahůразры́в дипломати́ческих отноше́ний