Hlavní obsah

дипломати́ческий

Vyskytuje se v

протоко́л: дипломати́ческий протоко́лdiplomatický protokol, pravidla chování (upravující styk s diplomaty)

sbor: дипломати́ческий ко́рпусdiplomatický sbor

tah: дипломати́ческий ходdiplomatický tah

vztah: дипломати́ческие отноше́ния, дипотноше́нияdiplomatické vztahy

zástupce: дипломати́ческий представи́тельdiplomatický zástupce

diplomatický: дипломати́ческий ко́рпус, дипко́рпусdiplomatický sbor

imunita: дипломати́ческий иммуните́тdiplomatická imunita

navázat: установи́ть дипломати́ческие отноше́ния/сотру́дничествоnavázat diplomatické styky/spolupráci

přerušení: разры́в дипломати́ческих отноше́нийpřerušení diplomatických vztahů

дипломати́ческий: дипломати́ческий ко́рпусdiplomatický sbor