Hlavní obsah

кана́л

Vyskytuje se v

мочеиспуска́тельный: мочеиспуска́тельный кана́лmočová trubice

позвоно́чный: позво́ночный кана́лpáteřní kanál

kanál: ороси́тельный/водоотво́дный кана́лzavlažovací/odvodňovací kanál

karpální: синдро́м запя́стного кана́лаmed. syndrom karpálního tunelu

močový: мочеиспуска́тельный кана́л, уре́траmočová trubice

panamský: Пана́мский кана́лPanamský průplav

páteřní: позвоно́чный кана́лanat. páteřní kanál

průplav: Суэ́цкий кана́лSuezský průplav

trubice: дыха́тельный кана́лdýchací trubice

vývod: кише́чный/мочеиспуска́тельный кана́лmed. střevní/močový vývod

odvodňovací: водоотво́дный кана́лodvodňovací kanál

plavební: судохо́дный кана́лplavební kanál

zavlažovací: ороси́тельный кана́лzavlažovací kanál