Hlavní obsah

выполня́ть

Vyskytuje se v

vrchem: выполня́ть ве́рхнюю (пряму́ю) пода́чуsport. podávat vrchem

cvik: выполня́ть упражне́нияdělat cviky

dělat: де́лать/выполня́ть свою́ рабо́туdělat svou práci

plnit: выполня́ть обеща́нияplnit sliby

povinnost: выполня́ть обя́занностьplnit povinnost