Hlavní obsah

внима́ние

Podstatné jméno, rod střední

  1. pozor(nost), soustředěníобрати́ть внима́ние на чтоvšimnout si čeho, obrátit pozornost k čemuБлагодарю́ за внима́ние.Děkuji za pozornost.Внима́ние!Pozor!Внима́нию по́льзователей!Upozornění pro uživatele!
  2. pozornost, péče o koho/coоста́вить кого без внима́нияnechat bez povšimnutí

Vyskytuje se v

заостри́ть: заостри́ть внима́ние на чёмzaměřit pozornost na co

обрати́ть: обрати́ть внима́ние на кого/чтоvšimnout si koho/čeho, obrátit pozornost na koho/co, upozornit na koho/co

центр: быть в це́нтре внима́нияbýt středem pozornosti

напра́вить: напра́вить внима́ние к кому/чемуobrátit pozornost na koho/co

фо́кус: попа́сть в фо́кус внима́нияstát se středem pozornosti, dostat se do centra zájmu

акценти́ровать: акценти́ровать внима́ниеsoustředit pozornost

благодари́ть: Благодарю́ (вас) за внима́ние.Děkuji (vám) za pozornost.

концентри́ровать: концентри́ровать своё внима́ние на чёмsoustředit se na co

оказа́ть: оказа́ть внима́ниеvěnovat pozornost

внима́ние: Благодарю́ за внима́ние.Děkuji za pozornost.