Hlavní obsah

бала́нс

Vyskytuje se v

внешнеторго́вый: внешнеторго́вый бала́нсbilance zahraničněobchodní

годово́й: годово́й бала́нсroční bilance

aktivní: акти́вный бала́нсekon. aktivní bilance

bilance: торго́вый/акти́вный/платёжный бала́нсobchodní/aktivní/platební bilance

rozvaha: бухга́лтерский бала́нсúčetní rozvaha

účetní: бухга́лтерский бала́нс за пе́рвое полуго́диеúčetní uzávěrka za první pololetí

uzávěrka: бухга́лтерский бала́нсúčetní uzávěrka

výroční: годово́е подведе́ние бала́нсаvýroční uzávěrka

roční: годово́й бала́нсekon. roční účetní závěrka