Hlavní obsah

бала́нс

Vyskytuje se v

внешнеторго́вый: внешнеторго́вый бала́нсbilance zahraničního obchodu

годово́й: годово́й бала́нсroční bilance

aktivní: ekon. aktivní bilanceакти́вный бала́нс

bilance: obchodní/aktivní/platební bilanceторго́вый/акти́вный/платёжный бала́нс

rozvaha: účetní rozvahaбухга́лтерский бала́нс

rozvaha: roční/čtvrtletní rozvahaгодово́й/кварта́льный бала́нс

účetní: účetní uzávěrka za první pololetíбухга́лтерский бала́нс за пе́рвое полуго́дие

účetní: účetní rozvahaбухга́лтерский бала́нс

uzávěrka: účetní uzávěrkaбухга́лтерский бала́нс

uzávěrka: pokladní uzávěrkaка́ссовый бала́нс

výroční: výroční uzávěrkaгодово́е подведе́ние бала́нса

bilance: závěrečná bilanceоконча́тельный бала́нс

roční: ekon. roční účetní závěrkaгодово́й бала́нс