Hlavní obsah

годово́й

Přídavné jméno-а́я, -о́е

Vyskytuje se v

obrat: годово́й оборо́тroční obrat

rozvaha: годово́й/кварта́льный бала́нсroční/čtvrtletní rozvaha

výroční: отчётный докла́д, годово́й отчётvýroční zpráva

zpráva: годово́й отчёт, отчётный докла́дvýroční zpráva

abonmá: годова́я подпи́ска на журна́лroční abonmá časopisu

meziroční: в годово́м исчисле́нииv meziročním srovnání

produkce: годова́я проду́кция чегоroční produkce čeho

roční: годово́й курсroční kurz

stáž: годова́я стажиро́вкаroční stáž

výnos: дневна́я/годова́я вы́ручкаdenní/roční výnos

vyúčtování: оконча́тельный/годово́й расчётkonečné/roční vyúčtování

známka: годова́я оце́нкаvýsledná známka

годово́й: годово́й бала́нсroční bilance