Hlavní obsah

žaloba

Vyskytuje se v

podat: пода́ть заявле́ние/искpráv. podat oznámení/žalobu

podání: исково́е заявле́ниеpodání žaloby

stáhnout: отозва́ть иск/предложе́ниеstáhnout žalobu/návrh

zprostit: снять обвине́ние с когоzprostit koho žaloby

иск: предъяви́ть искpodat žalobu

žaloba: гражда́нский искobčanskoprávní žaloba