Hlavní obsah

úřad

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (instituce) учрежде́ние, ве́домство, конто́раstátní úřadyгосуда́рственные о́рганыoblastní/okresní úřadо́рган областно́й/райо́нной вла́стиúřad prefektaпрефекту́раpoštovní úřadпо́чта, почто́вая конто́раúřad práceби́ржа труда́, бюро́ по трудоустро́йству, центр за́нятностиměstský úřadмуниципалите́тdaňový úřadнало́говое ве́домствоstatistický úřadстатисти́ческое ве́домствоcelní úřadтамо́женный о́рган
  2. (funkce) до́лжность, фу́нкция, постzastávat vysoký úřadзанима́ть высо́кий пост
  3. (budova, kancelář) учрежде́ние, конто́ра, бюро́

Vyskytuje se v

obecní: муниципалите́тobecní zastupitelstvo/úřad

okresní: райо́нный о́рган вла́стиokresní úřad

patentní: бюро́ пате́нтов, пате́нтное ве́домствоpatentní úřad

patentový: бюро́ пате́нтов, пате́нтное ве́домствоpatentový úřad

pracovní: бюро́ по трудоустро́йству, би́ржа труда́pracovní úřad

přistěhovalecký: иммиграцио́нная слу́жбаpřistěhovalecký úřad

imigrační: иммиграцио́нная слу́жба/поли́тикаimigrační úřad/politika

katastrální: када́стровый центрkatastrální úřad

konzulární: ко́нсульское учрежде́ниеkonzulární úřad

matriční: ЗАГСmatriční úřad

poštovní: почта́мт, по́чтаpoštovní úřad

přeložit: перенести́ учрежде́ние в друго́е зда́ниеpřeložit úřad do jiné budovy

statistický: статисти́ческое бюро́statistický úřad

zastupitelský: представи́тельствоzastupitelský úřad

živnostenský: ве́домство по предпринима́тельской де́ятельностиživnostenský úřad

нало́говый: нало́говый департаме́нтfinanční úřad

кандида́т: кандида́т в президе́нтыkandidát na (úřad) prezidenta

проби́рный: проби́рная пала́таpuncovní úřad, zkušebna pro drahé kovy

расписа́ться: расписа́ться в ЗА́ГСеmít svatbu na úřadě

регистра́ция: регистра́ция бра́ка(úřední) registrace sňatku, uzavření sňatku na úřadě

úřad: би́ржа труда́, бюро́ по трудоустро́йству, центр за́нятностиúřad práce