Hlavní obsah

zurück

Vyskytuje se v

hin: hin und zurücktam a zpět, tam a zpátky

hin: eine Fahrkarte hin und zurückzpáteční jízdenka

mir: Gib es mir zurück!Vrať mi to!

noch: Ich komme noch darauf zurück.Hned se k tomu vrátím.

spätestens: Spätestens in fünf Tagen ist er zurück.Nejpozději za pět dní je zpátky.

ungefähr: Er kommt ungefähr um Mitternacht zurück.Vrátí se kolem půlnoci.

zurückschrecken: Er schreckte zurück, als er die Spinne sah.Uskočil, když uviděl pavouka.