Hlavní obsah

způsobit

Vyskytuje se v

křivda: j-m Unrecht antunzpůsobit křivdu komu

sedavý: sitzende Lebensweisesedavý způsob života

způsob: die Zahlungsweisezpůsob platby

dialogický: die dialogische Lehrweisedialogický způsob vyučování

hmotný: j-m/etw. einen Sachschaden zufügenzpůsobit komu/čemu hmotnou škodu

několikerý: auf mehrere Weisenna několikerý způsob

otřes: j-s Nervenschock verursachenzpůsobit komu nervový otřes

oznamovací: der Indikativ, die Wirklichkeitsformling. oznamovací způsob

primitivní: primitive Lebensweiseprimitivní způsob života

průtah: Verschleppungen verursachenzpůsobit průtahy

zaběhlý: gewohnte Lebensartzaběhlý způsob života

značný: einen erheblichen Schaden verursachenzpůsobit značnou škodu

Art: Das ist die rechte Art und Weise!To je ten správný způsob!

barock: eine barocke Ausdrucksweise habenmít zvláštní způsob vyjadřování

bewirken: Dieses Medikament soll eine Linderung der Schmerzen bewirken.Tento lék má způsobit zmírnění bolestí.

herbeiführen: den Tod herbeiführenzpůsobit smrt

Modus: den Modus der Verhandlung bestimmenurčit způsob jednání

Schaden: j-m (einen) Schaden zufügenzpůsobit komu škodu

Abtrag: j-m/etw. Abtrag tunzpůsobit újmu komu/čemu

způsobit: j-m Probleme bereitenzpůsobit komu problémy