Hlavní obsah

záměr

Vyskytuje se v

investiční: das Investitionsvorhabeninvestiční záměr

nečistý: unsauberes Vorhabennečisté záměry

utvrdit: j-n in seinem Vorsatz bestärkenutvrdit koho v jeho záměru

erraten: j-s Absichten erratenuhodnout čí záměry

záměr: sein Vorhaben verwirklichenuskutečnit svůj záměr