Hlavní obsah

vzácně

Vyskytuje se v

vzácný: die Edelmetalleodb. vzácné kovy

exemplář: kostbare Sammlungsexemplarevzácné exempláře sbírky

podívaná: ein ungewöhnlicher/seltener/merkwürdiger Anblicknevšední/vzácná/pozoruhodná podívaná

poklad: Die Gesundheit ist ein kostbarer Schatz.Zdraví je vzácný poklad.

zdravit: seltene Gäste begrüßenzdravit vzácné hosty

der, die, das: Das Holz des Tisches ist wertvoll.Ten stůl je ze vzácného dřeva.

Erscheinung: eine ungewöhnliche/seltene Erscheinungneobyčejný/vzácný jev

Schatz: Gesundheit ist ein kostbarer Schatz.Zdraví je vzácný poklad.

selten: eine seltene Begabung habenmít vzácné nadání

vzácně: nur selten vorkommenvyskytovat se jen vzácně