Hlavní obsah

vyznání

Vyskytuje se v

láska: j-m seine Liebe gestehenvyznat komu lásku

náboženský: das (Religions)Bekenntnisnáboženské vyznání

bez, beze: konfessionslosbez vyznání

vyznat se: sich in der Stadt auskennenvyznat se ve městě

erklären: j-m seine Liebe erklärenvyznat komu (svou) lásku

ablegen: ein Bekenntnis über etw. ablegenvyznat se z čeho

auskennen: Kennst du dich mit Computern aus?Vyznáš se v počítačích?

beschlagen: auf naturwissenschaftlichem Gebiet gut beschlagen seindobře se vyznat v přírodních vědách

gestehen: Er gestand ihr seine Liebe.Vyznal jí svou lásku.

vyznání: die Bekenntnisfreiheitsvoboda vyznání