Hlavní obsah

vytvořit

Vyskytuje se v

zázemí: j-m ein gutes Umfeld schaffenvytvořit komu dobré zázemí

okolo: einen Kreis um j-n/etw. bildenvytvořit okolo koho/čeho kruh

utvořit: eine Kommission aufstellenvytvořit komisi

zástupce: Verknüpfung erstellenvytvořit zástupce

getreu: ein getreues Abbild von etw. herstellenvytvořit věrný obraz čeho

schaffen: eine Statue schaffenvytvořit sochu

vytvořit: eine bessere Welt erschaffenvytvořit lepší svět