Hlavní obsah

vpřed

Vyskytuje se v

popojít: einen Schritt vorwärts gehenpopojít o krok vpřed

vpředu: Darf ich vorne sitzen?Můžu sedět vpředu?

vor: einen Schritt vor machenudělat (jeden) krok vpřed

Schritt: einen Schritt nach vorn machenudělat krok vpřed

vpřed: vorwärts schreitenkráčet vpřed