Hlavní obsah

víra

Vyskytuje se v

vyznání: das Glaubensbekenntnis, das KredoVyznání víry

vytrvat: im Glauben durchhaltenvytrvat ve víře

zviklat: j-s Vertrauen/Glauben ins Wanken bringenzviklat důvěru/víru koho

bestärken: j-n in seinem Glauben bestärkenutvrdit koho ve víře

víra: der Glaube an j-n/etw.víra v koho/co