Hlavní obsah

trotzen

Vyskytuje se v

Widerstand: allen Widerständen zum Trotznavzdory všem překážkám

all: trotz aller Bemühungenpřes veškeré snahy

alledem: trotz alledempřes to všechno