Hlavní obsah

trotz

Předložka; s Gen/<span class='g'>gespr. auch</span> 3. pád

Der, podstatné jméno~es

Vyskytuje se v

Widerstand: allen Widerständen zum Trotznavzdory všem překážkám

all: trotz aller Bemühungenpřes veškeré snahy

alledem: trotz alledempřes to všechno

naschvál: Er tut mir alles zum Trotz.Dělá mi všechno naschvál.

natruc: etw. zum Trotz tunudělat co natruc

navzdory: trotz der Armutnavzdor chudobě

truc: etw. aus Trotz tunudělat co z trucu

úsilí: trotz aller Bemühungen der Ärztepřes všechno úsilí lékařů

vzdor: etw. aus Trotz machendělat co ze vzdoru

vzdorovat: dem schweren Schicksal trotzenvzdorovat těžkému osudu