Hlavní obsah

trhnout

Dokonavé sloveso

  1. (trhavě zatáhnout) reißen, zerren an etw. Dattrhnout lanemam Seil reißen
  2. (cuknout částí těla) zucken
  3. expr.(získat peníze) kassieren, verdienen
  4. přen. expr.(překonat) brechentrhnout rekord ve sprintueinen Rekord im Sprint brechen

Vyskytuje se v

trhnout: am Seil reißentrhnout lanem

trhnout se: sich von der Gruppe losreißentrhnout se od skupiny

trhnout sebou: vor Schmerz zusammenzuckentrhnout sebou bolestí

unwillkürlich: unwillkürlich zusammenzuckenbezděčně sebou trhnout

netrhnout se: Im Büro stehen die Telefone nicht still.V kanceláři se telefony netrhnou.