Hlavní obsah

stehen bleiben, stehenbleiben*

Slovesoi.

  1. Wo sind wir stehen geblieben? Kde jsme skončili? v rozhovoru

Vyskytuje se v

stehen bleiben: Wo sind wir stehen geblieben?Kde jsme skončili? v rozhovoru

Weg: auf halbem Weg(e) stehen bleibenzůstat trčet v půli cesty

Kontakt: mit j-m in Kontakt stehen/bleibenbýt/zůstat ve spojení s kým

naráz: Das Auto ist plötzlich stehen geblieben.Auto naráz zastavilo.

vprostřed: mitten im Saal stehen bleibenzůstat stát vprostřed sálu

angewurzelt: wie angewurzelt (da)stehen/stehen bleiben(zůstat) stát jako přikovaný