Hlavní obsah

středně

Příslovce

  • mittel-středně velkýmittelgroßstředně pokročilý student ap.ein fortgeschrittener Anfänger

Vyskytuje se v

střední: Mittlerer OstenStřední východ

škola: höhere/mittlere Schule, die Mittelschulestřední škola

ucho: die Mittelohrentzündungzánět středního ucha

velikost: die Mittelgröße/Übergrößestřední/nadměrná velikost oblečení

cesta: den goldenen Mittelweg gehenjít zlatou střední cestou

zlatý: goldener Mittelwegzlatá střední cesta

Mann: ein Mann mittleren Altersmuž středního věku

středně: mittelgroßstředně velký