Hlavní obsah

räumen

Vyskytuje se v

Feld: das Feld räumenvyklidit pole ustoupit, rezignovat

Weg: etw. Akk aus dem Weg(e) räumenodstranit co z cesty překážku ap.

Weg: j-n aus dem Weg(e) räumenodstranit koho (z cesty) zabít

gewerblich: Räume zu gewerblicher Nutzungprostory na komerční účely

Raum: eine Wohnung mit drei Räumenbyt se třemi místnostmi

Zeug: Hier liegt so viel Zeug herum, räum bitte auf!Tady se povaluje tolik věcí, ukliď to, prosím!

síň: nechat vyklidit soudní síňden Gerichtssaal räumen lassen

odklízet: Musím dnes ještě odklízet sníh.Ich muss heute noch Schnee (weg)räumen.

pronajmutí: prostory k pronajmutíRäume zur Vermietung

přendat: přendat nákup do ledničkyden Einkauf in den Kühlschrank räumen

reprezentační: reprezentační prostory zámkurepräsentative Räume des Schlosses

slzet: V zakouřeném prostředí mi slzí oči.In den verrauchten Räumen tränen mir die Augen.

uklidit: uklidit prádlo do skřínědie Wäsche in den Schrank räumen

vyklidit: dát vyklidit sálden Saal räumen lassen

vyklízet: vyklízet ulicidie Straße räumen

vyklidit: vyklidit poziceStellungen räumen