Hlavní obsah

räumen

Vyskytuje se v

Weg: etw. Akk aus dem Weg(e) räumenodstranit co z cesty překážku ap.

gewerblich: Räume zu gewerblicher Nutzungprostory na komerční účely

Raum: eine Wohnung mit drei Räumenbyt se třemi místnostmi

Zeug: Hier liegt so viel Zeug herum, räum bitte auf!Tady se povaluje tolik věcí, ukliď to, prosím!

síň: den Gerichtssaal räumen lassennechat vyklidit soudní síň

odklízet: Ich muss heute noch Schnee (weg)räumen.Musím dnes ještě odklízet sníh.

pronajmutí: Räume zur Vermietungprostory k pronajmutí

přendat: den Einkauf in den Kühlschrank räumenpřendat nákup do ledničky

reprezentační: repräsentative Räume des Schlossesreprezentační prostory zámku

slzet: In den verrauchten Räumen tränen mir die Augen.V zakouřeném prostředí mi slzí oči.

uklidit: die Wäsche in den Schrank räumenuklidit prádlo do skříně

vyklidit: den Saal räumen lassendát vyklidit sál

vyklízet: die Straße räumenvyklízet ulici

Feld: das Feld räumenvyklidit pole ustoupit, rezignovat