Hlavní obsah

quellen

Vyskytuje se v

Quelle: an der Quelle sitzenbýt (přímo) u zdroje/pramene

Quelle: historische Quellehistorický pramen

versiegen: Eine Quelle versiegt.Pramen vysychá.

bezpečný: dovědět se co z bezpečného prameneetw. aus sicherer Quelle erfahren

spolehlivý: vědět ze spolehlivých zdrojů coetw. aus verlässlicher Quelle wissen

historický: historický prameneine historische Quelle

pramen: vědět co z dobrého prameneetw. aus guter Quelle wissen

soudobý: soudobé pramenyzeitgenössische Quellen

zdroj: vědět co ze spolehlivého zdrojeetw. aus zuverlässiger Quelle wissen

pramen: být přímo u pramene (informací)an der Quelle sitzen

zdroj: být u zdrojean der Quelle sitzen