Hlavní obsah

problematický

Nechtěli jste hledat:

Problemproblém, potíž, nesnáz

Problematikproblematika

problematischproblematický, náročný

problemlosbezproblémový

Problemlöserřešitel problémů

Producerproducent, výrobce

Produktprodukt, výrobek

Produktionprodukce, výroba

produktivproduktivní, výnosný, výrobní

Produktivitätproduktivita, výkonnost