Hlavní obsah

praktisch

Vyskytuje se v

Arzt: praktischer Arztpraktický lékař

Methode: eine zuverlässige/praktische Methodespolehlivá/praktická metoda

praktický: praktischer Arztpraktický lékař

prakticky: Er kann praktisch kein Englisch.Neumí prakticky vůbec anglicky.

příručka: praktisches Handbuch für Kleingärtnerpraktická příručka pro zahrádkáře

praktisch: ein praktischer Arztpraktický/všeobecný lékař