Hlavní obsah

pracovník

Vyskytuje se v

odborný: der Facharbeiter/Facharztodborný pracovník/lékař

výzkumný: der Forscher, der Forschungsarbeitervýzkumný pracovník

houževnatý: ein zäher Arbeiter/Gegnerhouževnatý pracovník/soupeř

obětavý: opferwilliger Arbeiterobětavý pracovník

poctivý: ein ehrlicher Arbeiterpoctivý pracovník

řadový: gewöhnlicher Arbeiterřadový pracovník

školit: Mitarbeiter schulenškolit pracovníky

ausbilden: j-n zum Facharbeiter ausbilden(vy)školit koho na odborného pracovníka

Organisation: die Organisation der Arbeiterorganizace pracovníků

pracovník: der Saisonarbeiter/Gelegenheitsarbeitersezonní/příležitostný pracovník