Hlavní obsah

spolupracovník

Vyskytuje se v

někdejší: někdejší spolupracovníkehemaliger Mitarbeiter

přezírat: Přezíral své spolupracovníky.Er übersah seine Mitarbeiter.

anweisen: poučit nového spolupracovníka o jeho práciden neuen Mitarbeiter bei seiner Arbeit anweisen

Anspruch: Klade vysoké požadavky na své spolupracovníky.Er stellt hohe Ansprüche an seine Mitarbeiter.

Argwohn: mít podezření na spolupracovníkagegen den Mitarbeiter Argwohn haben

Distanz: udržovat/zachovávat (si) odstup od spolupracovníkůDistanz zu den Mitarbeitern halten/wahren

ergehen: Pozvánky byly adresovány všem spolupracovníkům.Die Einladungen ergingen an alle Mitglieder.

vergrößern: zvýšit počet spolupracovníkůdie Zahl der Mitarbeiter vergrößern