Hlavní obsah

přispět

Vyskytuje se v

trocha, troška: sein Scherflein zu etw. beitragenpřispět se svou trochou do mlýna

Teil: sein(en) Teil zu etw. beisteuernpřispět svým dílem k čemu

wesentlich: wesentlich zu etw. beitragenpodstatně přispět k čemu

beisteuern: Geld zu einer Party beisteuernpřispět na party penězi

beitragen: seinen Teil zu etw. beitragenpřispět k čemu svým dílem

stiften: Geld stiftenpřispět penězi

přispět: zur Lösung des Problems beitragenpřispět k vyřešení problému