Hlavní obsah

naoko

Příslovce

Vyskytuje se v

dělat: etw. nur zum Schein tundělat co jen naoko

naoko: die Scheinehesňatek naoko