Hlavní obsah

naoko

Příslovce

Vyskytuje se v

dělat: dělat co jen naokoetw. nur zum Schein tun

naoko: sňatek naokodie Scheinehe