Hlavní obsah

nötigen

Vyskytuje se v

nötig: das nötige Geld habenmít potřebné peníze

begnügen: sich mit dem Nötigsten begnügenspokojit se s nejnutnějším

fehlen: Es fehlte uns am Nötigsten.Chybělo nám to nejnutnější.

Bettschwere: die nötige Bettschwere habenbýt zralý do postele v důsledku požití alkoholu