Hlavní obsah

mausen

Vyskytuje se v

poklepat: mit der Maus auf das Icon klickenvýp. poklepat myší na ikonu

vábit: eine Maus in die Falle lockenvábit myš do pasti

hrát si: mit j-m Katz und Maus spielenhrát si s kým jako kočka s myší

kočka: Katz und Maus mit j-m spielenhrát si s kým jako kočka s myší

myš: mit j-m Katze und Maus spielenhrát si s kým jako kočka s myší