Hlavní obsah

Maus

Die, podstatné jméno~, -ä-e

  1. myš hlodavec
  2. výp.myš vstupní zařízení počítače

Vyskytuje se v

poklepat: mit der Maus auf das Icon klickenvýp. poklepat myší na ikonu

požírat: Katzen fressen Mäuse.Kočky požírají myši.

šustit: Die Mäuse knistern auf dem Dachboden.Na půdě šustí myši.

vábit: eine Maus in die Falle lockenvábit myš do pasti

vychytat: Wir haben alle Mäuse gefangen.Vychytali jsme všechny myši.

hrát si: mit j-m Katz und Maus spielenhrát si s kým jako kočka s myší

kocour: Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch.Když není kocour doma, myši mají pré.

kočka: Katz und Maus mit j-m spielenhrát si s kým jako kočka s myší

lapat: Mit Speck fängt man Mäuse.Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.

myš: mit j-m Katze und Maus spielenhrát si s kým jako kočka s myší