Hlavní obsah

matematicky

Příslovce

  • mathematischmatematicky dokázat coetw. mathematisch beweisen

Vyskytuje se v

génius: das Mathegenie/Musikgeniematematický/hudební génius

matematický: mathematische Tabellenmatematické tabulky

operace: mathematische/arithmetische Operationmatematické/aritmetické operace

vyvodit: eine mathematische Formel ableitenvyvodit matematický vzorec

vzorec: mathematische/chemische/physikalische Formelnmatematické/chemické/fyzikální vzorce

matematicky: etw. mathematisch beweisenmatematicky dokázat co