Hlavní obsah

matematický

Přídavné jméno

  1. odb.(vztahující se k matematice) mathematisch, Mathematik-matematické tabulkymathematische Tabellen
  2. (naprostý) mathematisch

Vyskytuje se v

génius: das Mathegenie/Musikgeniematematický/hudební génius

operace: mathematische/arithmetische Operationmatematické/aritmetické operace

vyvodit: eine mathematische Formel ableitenvyvodit matematický vzorec

vzorec: mathematische/chemische/physikalische Formelnmatematické/chemické/fyzikální vzorce

matematický: mathematische Tabellenmatematické tabulky